top of page
IMG_1025.JPG

Brat Gníomhach Scoile

Suilóid scanruil Óiche Shamhna lena bun ranganna.

 

 

 

Peil Ghaelach

Glacann na hard ranganna páirt ins an gcomórtas Cumann na mBunscol gach bliain. 

Bíonn ceachtanna peile ghaelach ag páistí na mbunranga chomh maith

 

Iománaíocht/ Camógaíocht

Glacann na cailíní agus buachaillí i rang a 5/6 páirt i gcomórtas Cumann na mBunscol gach bliain. 

 

Rugbaí

Bíonn traenáil rugbaí ar siúl ó na Naíonáin suas go rang a 6. Bíonn na páistí ag cleactadh scileanna rugbaí le traenálaithe cáilithe,  ó Chumann Rugbaí Portlaoise

 

 

Rothaíocht

 Bíonn ceachtanna rothaíochta bliaintiúla ar siúl i rang a 4 agus rang a 5. Tagann múinteoir cáilithe isteach leis na scileanna rothaíochta agus sábháilteacht ar an mbóthar a mhúineadh do na páistí.

 

Luthcleasaíocht 

luthcleasaithe iontacha againn i nGaelscoil Phortlaoise. Tagann daoine ón 'Laois Sports Partnership' chuig an scoil chun ceachtanna beomhar bríomhar a dhéanamh linn

Sacar

foireann sacair na gcailíní agus buachaillí againn. Glacaimíd páirt i gcomórtas FAI 5-an-taobh. Ghlac na cailíní páirt thar cheann Co. Laoise i mbliana.

 

 

Active Flag

We went on our scary walk for Halloween with junior, senior, first and second class.

 

 

 

 

Gaelic Football

Every year, the older classes take part in the Cumann na mBunscoil competition.

We also have Gaelic football sessions for the junior classes.

 

 

 

Hurling/ Camogie

The boys and girls of fifth and sixth class also take part in the Cumann na mBunscoil for hurling and camogie.

 

Rugbaí 

Rugby training takes place during the year from the infants up to senior classes. The children practice different ball-handling skills with qualified trainers from Portlaoise Rugby Football Club.

 

Cycling

Each year, fourth and fifth class take part in cycling lessons. A qualified instructor teaches road safety and other cycling skills to the children. 

 

Athletics

There are some very strong athletes in Gaelscoil Phortlaoise. Instructors from the 'Laois Sports Partnership' come out each year to put on some very exciting and interesting lessons!

 

Soccer

The Gaelscoil has a boys' and girls' soccer team. We compete in the annual FAI five-a-side. This year our girls represented Co. Laois in the Leinster finales.

bottom of page