Caidreamh agus Gnéasachta

Relationchip and Sexuality

Plean Feabhsúcháin Mata

Maths Improvement Plan

2014 -2017

Polasaí Obair Bhaile

Homework Policy

Plean Feabhsúcháin Gaeilge

Irish Improvement Plan 

2015 - 2018

Polasaithe na Scoile 

School Policies

 

 

Cód Iompar

Behaviour Policy

Ráiteas maidir le Cumhdadh Leanaí

Polasaí Iontrála 2019

Polasaí Frithbhulaíocht

Anti-bulling Policy

Children Safeguarding Statement

Lón Sláintiúil

Healthy Eating Policy

Measúnacht Riosca

Um Chosaint Leanaí

Child Protection

Risk Assessment

Gaelscoil Phortlaoise, Cnoc an tSamhraidh, Bóthar an tSráidbhaile, Portlaoise, Co. Laoise

Fón: 057 86 88293                        Facs: 057 86 88631                          runai@gaelscoilphortlaoise.net

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now