top of page

Caidreamh agus Gnéasachta

Relationchip and Sexuality

Polasaithe na Scoile 

School Policies

 

 

Plean Feabhsúcháin Mata

Maths Improvement Plan

2014 -2017

Polasaí Obair Bhaile
Homework Policy

Templates PDF.pdf

Plean Feabhsúcháin Gaeilge
Irish Improvement Plan 
2023-2025

Cód Iompair

Behaviour Policy

Ráiteas maidir le Cumhdadh Leanaí & measúnú riosca 23

Polasaí Frithbhulaíocht
Anti-bulling Policy 23

Lón Sláintiúil

Healthy Eating Policy

IMG_9399.JPG

GDPR

Polasaí Cianfhoghlama/Remote Teaching Policy

 Polasaí Inghlactha Usáide/ Acceptable Use of Internet

Children Safeguarding Statement &risk assessment 23

Ráiteas Admhála/ Admissions Policy (Gaeilge)

Ráiteas Admhála/ Admissions Policy (English)

Expression of Interest form

bottom of page