Caidreamh agus Gnéasachta

Relationchip and Sexuality

Plean Feabhsúcháin Mata

Maths Improvement Plan

2014 -2017

Polasaí Obair Bhaile

Homework Policy

Plean Feabhsúcháin Gaeilge

Irish Improvement Plan 

2015 - 2018

Polasaithe na Scoile 

School Policies

 

 

Cód Iompair

Behaviour Policy

Polasaí Frithbhulaíocht

Anti-bulling Policy

Lón Sláintiúil

Healthy Eating Policy

GDPR( General Data Protection Legislation)

Ráiteas maidir le Cumhdadh Leanaí

Ráiteas Admhála/ Admissions Policy (Gaeilge)

Children Safeguarding Statement

Ráiteas Admhála/ Admissions Policy (English)

Measúnacht Riosca

Polasaí Cianfhoghlama/Remote Teaching Policy

Risk Assessment

 Polasaí Inghlactha Usáide/ Acceptable Use of Internet

Gaelscoil Phortlaoise, Cnoc an tSamhraidh, Bóthar an tSráidbhaile, Portlaoise, Co. Laoise

Fón: 057 86 88293                        Facs: 057 86 88631                          runai@gaelscoilphortlaoise.net

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now