top of page

Comhairle Na dTuistí

Cad é Comhairle na dTuismitheoiri?

 

What is the Parent’s Council ?

 

Is é Comhairle na dTuismitheoirí an struchtúr trínar féidir le tuismitheoirí na scoile, oibriú le chéile, ar mhaithe le hoideachais a gcuid páistí. Bíonn an Comhairle ag comhoibriú leis  an bpríomhoide, foireann na scoile agus an Bord Bainistíochta, chun ceangal éifeachtach a dhéanamh idir an scoil agus an baile.

 

The Parent’s Council(PC) is the structure through which the parents in a school can work together for the best possible education for their children.  The PC works with the Principal, staff and Board of Management (BOM) to build effective partnership between home and school.

 

 

Ról Chomhairle na dTuismitheoirí

 

The Role of the Parent’s Council

 

Eagraíonn Comhairle na dTuismitheoirí imeachtaí a théann chun tairbhe do phobal na scoile.

1    Oibríonn siad i gcomhpháirtíocht leis an bPríomhoide, an Bord Bainistíochta agus an pobal i gcoitinne, ar mhaithe le páistí na scoile.

2    Tugann siad tacaíocht do thuismitheoirí eile a bheith gníomhach i gcúrsaí oideachais a gcuid bpáistí.

3. Eagraíonn siad imeachtaí éagsúla le hairgead a bhailiú don scoil.

4. Eagraíonn siad imeachtaí soisialta ar mhaithe le comhphobal na scoile.

5. ionchur acu i bpolasaithe scoile a chur le chéile, m.sh., Obair Bhaile, An Cód Iompair, Frith-bhulaíocht.


The PC organises activities which should assist the association to achieve its two main roles within the school.

1    To  work in partnership with the Principal, BOM and wider community for the betterment of the children in the school.

2    To support and empower parents to be active in the best interests of their children’s educational lives.

3. They partake in fundraising initiatives.

4. They organise social activities for the school community.

5. They have an input into school policy, i.e., anti-bullying, Code of behaviour or Homework Policy.

 

bottom of page