top of page

Ár Scoil

 

I nGaelscoil Phortlaoise, tá 16 seomra ranga againn, 6 seomra tacaíochta foghlama, halla, leabharlann agus páirc imeartha ar fáil.

Tosnaíonn na páistí ins na Naíonáin agus léanann siad ar aghaidh go dtí rang a 6. Tá 17 múinteoirí iontacha againn -12 múinteoirí ranga agus 5 múinteoirí tacaíocht foghlama. 

 

In Gaelscoil Phortlaoise we have 16 classrooms, 6 learning support rooms, a P.E. hall, a playground and a library. The children start in the infant classrooms and continue through the school until 6th class. We have 17 great teachers - 12 classroom teachers and 5 learning support and resource teachers! 

 

  • Tá leabharlann brea, mór againn le cúisíní, binsí, puball agus níos mó ná míle leabhair againn - Leabharlann Siobhán Uí Chuinn.

  • Tá 30 ríomhaire ghlúine againn sa scoil agus tá clár bán idirgníomhach i ngach rang.

  • Tá seomra ceoil againn le 25 giotar ann agus uirlisí eile mar shampla drumaí, tambóiríní, cnag-uirlisí agus bodhrán.

  • Tá halla spóirt álainn againn lán acmhainní spóirt. 

  • Tá dhá chuairt cispheile againn agus tá páirc mhór roinnte againn le haghaidh peil ghaelach, iománaíochta, camógaíochta, lúthchleasaíochta agus cluichí eile.

 

  • We have a brand new library with benches, cushions, a tent and over 1000 books. 

  • There are a set of 30 laptops in the school with an interactive whiteboard in each class.

  • There is a music room equipped with 25 guitars and other instruments.

  • We have a P.E. hall for indoor sports and other events. There is also a sports room full of sporting equipment. 

  • We have 2 basketball courts and a playing field for  Gaelic football, hurling, camogie, athletics and other games! 

 

bottom of page