top of page

Fógra Clárúcháin 23.24

Fógra Clárúcháin/ Annual Admission Notice for Gaelscoil Phortlaoise 

           (Please see expression of Interest form below)

 

Maidir le clárúcháin/ In respect of Admissions 2023/2024

 

Tá cóip den pholasaí clárúcháin agus an fhoirm léiriú suime ar fáil ó na foinsí seo a leanas:

A copy of the admissions policy and expression of Interest form is available from:

                     

 

 

Spriocdátaí Iarratais & Clárúcháin don scoilbhliain 23/24/ Application & Admission deadlines for Junior Infants for school year 23/24

 

  • Glacfar le hiarratais ón 1ú Meán Fómhair 2021/ Applications will be accepted from September 1st 2021.

  • Is féidir an fhoirm léiriú suime a líonadh agus a chur ar aghaidh ag runai@gaelscoilphortlaoise.net/ One may complete the Expression of Interest Form and email to runai@gaelscoilphortlaoise.net

 

  • Is í an spriocdáta glacadh le hiarratais ná an 11ú Samhain 2022/ The deadline date for acceptance of applications is November 11th 2022

 

  • An dáta go mbeidh an chinneadh tugtha le fios do na hiarrthóirí ná an 2ú Nollaig 2022/ The date by which applicants will be notified of the decision on their application is December 2nd 2022.

 

  • An spriocdáta glacadh le hofráil ar iarratas ná an 9ú Nollaig 2022 12.00 i.n/ Applicants must confirm acceptance of an offer of admission by December 9th 2022  12.00 pm.

 

Go raibh maith agat/agaibh/ Many thanks  

 

Dominic Ó Braonáin

_______________________________________

 

Thar cheann Bhoird Bainistíochta na Gaelscoile/ On behalf of the School Board of Management

Admissions Policy 21.22

Polasaí Clárúchán 21/22

Léiriú Suime/ Expression of Interest Form

bottom of page