top of page

An Bord Bainistíochta

Tá an Bord Bainistíochta freagrach as bhainistíocht na scoile agus tá an príomhoide i gceannas ar oibriú na scoile ó lá go lá.

 

Tá ochtar ar an mBord Bainistíochta.  Tá Séamus Ó Ceanainn mar Chathaoirleach ar an mBord Bainistíochta na scoile.  Tá beirt ionadaí ag na tuismitheoirí ar an mBord, beirt ainmnithe ag an bpatrún, beirt ainmnithe ag an bpobal , an príomhoide agus ionadaí na múinteoirí.

 

The Board of management is responsible for the school and the principal is responsible for the daily running of the school. 

 

There are 8 people on the Board of Management. Séamus Ó Ceanainn is the Chairperson of the Board of Management. There are 2 parent representatives on the board, 2 representatives named from the patron, 2 public representatives, the principal and a teacher from the school. 

bottom of page