top of page

Mórdátaí na Bliana

Important Dates for the year

2018/2019

29th August

First day of new school year, 29ú Lunasa - Céad lá don scoil bhlian nua,

 

20th September

Parents Council Meeting 7.30pm, 20ú Méan Fomhair  Cruinniú Cinn Bliana Comhairle na dTuistí 7.30in

 

27th September

County Photo’s Photographer to visit school, 27ú Méan Fomhair Cuairt an Ghrianghrafadóra

 

25th October

 Disco 5.30 – 8.00pm, 25ú Deireadh Fomhair  - Dioscó 5.30 – 8in.

  26th October

Non Uniform day (Halloween Costumes), 26ú Deireadh Fomhair  -  Lá gan éide scoile

 

 

 

Midterm Break, Briseadh Lár Téarma

29th October to 2nd November inclusive,  29ú Deireadh Fomhair go dtí 2ú Samhain   

 

 

16th November

Cake Sale, 16ú Samhain - Díolacháin Cáca

    28th -29th November

Parent teacher Meetings, 28th – 29th Samhain, Cruinnithe Tuistí Oidí

               

 21st December

Non uniform day, 21ú Nollaig -  Lá gan éadaí scoile

 

 

 

Christmas Holidays, Saoire na Nollag

24th December to 4th January inclusive, 24ú Nollag go dtí 4ú Eanáir

 

 

21st & 22nd February inclusive

Mid Term Break, 21ú & 22ú Feabhra - Briseadh Lár Tearma

 

4th – 17th March

Coicís na Gaeilge

 

7th March

World Book Day, Lá Domhanda na Leabhair

18th March

Bank Holiday 18ú Márta - Lá Saoire Bainc

21st – 28th March -

Book fair, 21ú – 28ú Márta - An tAonach Leabhar

 

 

 3rd April

Standardized Assesment in Irish, 3ú Aibreán - Triail Caighdéanach na Gaeilge

11th April

Cake Sale, 11ú Aibreán - Díolacháin Cáca

 

 

 

Mid Term Break, Briseadh na Cásca

15th -26th April, 15ú – 26ú Aibreán

 

               

     8th May

Standardized assessment in English (Rang 1-6 only), 8ú Bealtaine Triail Caighdéanach an Bhéarla

                21st & 22nd May

Sigma Standarized Assesments (Rang 1 – 6 only), 21ú & 22ú Bealtaine- Triail caighdéanach an Sigma

               

 

                10th – 14th June

Be Active Week, 10ú – 14ú Meitheamh- An tSeachtain Bí Gníomhaí Scoile

                21st June

Final day of the school year, School will be closing at 12pm, 21ú Meitheamh – Deireadh na scoil bhliana

bottom of page