top of page

Gaelscoil Phortlaoise

I nGaelscoil Phortlaoise,

 Labhraímis Gaeilge gach lá, le chéile ,

 Is í ár dteanga í,

Ba cheart i a labhairt gach lá,

Bí bródúil as! 

(sliocht as an t-amhrán  Gaelscoil Phortlaoise)

 

Ó bunaíodh Gaelscoil Phortlaoise sa bhliain 1998, tá an scoil agus an Ghaeilge imithe ó neart go neart.  Táimid ar nós Mion-Ghaeltacht suite i lár Baile Phortlaoise.

Chomh luath is shiúlann tú trí na Geataí Gaelscoile, cloisfidhteanga na Gaeilge san atmaisfear.  Is cosúil le gach aon scoil eile muid, seachas rud beag bídeach amháin!

Bímíd ag labhairt, ag canadh, ag spraoi, agus ag obair trí mheán na Gaeilge gach lá. 

Bímid ag iarraidh an cultúr Gaelach a chur ar aghaidh sa scoil.

Glacaimíd páirt sna cluichí Gaelacha, ranganna rince agus bíonn na hamhráin Gaelacha á fhoghlaim againn.

Bíonn atmaisfear speisialta sa scoil seo i gcónaí nach bhfuil ach i nGaelscoileanna. Réitíonn na páistí, na múinteoirí, na cúntóirí agus na tuismitheóirí go hiontach lena chéile. 

 

Má bhíonn na leanaí ag gol ar a gcéad la ar scoil, cinnte, bíonn siad ag gol ar an lá deireanach.

Tá Gaelscoil Phortlaoise curtha faoi inár mbaile dúchais i gCnoc an tSamhraidh, ar bhóthar an tSráidbhaile Portlaoise, i bhfoirgneamh 16 seomra ranga, 6 seomra tacaíochta foghlama halla, leabharlann agus páirc imeartha ar fáil lámh linn.

 

From the foundation of Gaelscoil Phortlaoise in 1998, the school has gone from strenght to strength.  We are like a small  Gaeltacht situated in the centre of Portlaoise.

We are in many ways like any other school apart from one small thing, the moment you walk through the school gates you can hear and feel Gaeilge in the atmosphere.  We speak, sing and have fun through Gaeilge every day.

We are always trying to foster our gaelic culture in school.

We participate in Gaelic games, irish dancing lessons as well as learning  a range of Irish songs.

We have a special atmosphere in our school unique to Gaelscoileanna. There is a wonderful bond between the children, staff and parents alike.

Gaelscoil phortlaoise has now arrived in our spiritual home in Summerhill on the Stradbally Road, a brand new purpose built school complete with 16 classrooms, 6 SET rooms, a hall, a library and a sport's field.

Gaelscoil Abú!

bottom of page