top of page

Is scoil glas í Gaelscoil PhortLaoise.  Fuaireamar an céad brat glas i 2008 tar éis a lán bruscair a laghdú, a athúsáid agus a athchursáil.  Fuaireamar an 9ú mbrat glas i 2023 mar aitheantas ar an obair atá déanta againn eolas faoi bheatha na mara a chur in iúl do na páistí agus do na tuismitheoirí. 

Gaelscoil Phortlaoise is a Green School. We recieved our first green flag in 2008 after reducing the amount of litter the school produces, starting to recycle and reusing items used in school. We were awarded our 9th Green Flag in 2023 in recognition of our campaign to raise awareness of marine life and the dangers it faces in a changing and growing society. 

Cad is féidir linn a dhéanamh sa bhaile chun uisce a shábháil, fuinneamh a laghdú nó bruscair a laghdú?

 

1. Athchursáil, Athúsáid agus Laghdaigh.

2. Páipéar nuachtáin agus irisleabhair – cuir sa bhosca gorm iad sa scoil

3. Ríomhaire – tóg amach an olugóid nuair nach bhfuil sé in úsáid.

4. Laghdaigh an méid uaireanta a úsáideann tú an triomadóir

5. Meáidín gréithe – bí cinnte go bhfuil sé lán

6. Laghdaigh do chuid ama sa chith le móiméad amháin gach lá

7. Tóg cith – ná tóg folchta

8. Much an sconna agus tú ag glanadh

9. Ná fág an sconna ar siúl agus tú ag glanadh do chuid fiacla.

10. Líon suas an meaisín níocháin

 

IMG-20230524-WA0004.jpg
IMG-20230524-WA0008.jpg

 

What can we do at home to save water, save energy or reduce rubbish?

 

  1. Reduce, Reuse and recycle.

  2. Put newspaper and magazines in the blue bin.

  3. Computers - Plug it out when its not in use.

  4. Reduce the amount of time you use the tumble dryer.

  5. Make sure you put as many clothes in your washing machine so as to not waste water.

  6. Take a shower - not a bath.

  7. Reduce your time in the shower by one minute each day.

  8. Turn off taps when cleaning or brushing your teeth.

bottom of page