top of page

       An Coiste Ghlas

 

 

Is scoil glas í Gaelscoil PhortLaoise.  Fuaireamar an céad brat glas i 2008 tar éis a lán bruscair a laghdú, a athúsáid agus a athchursáil.  Sa bhliain 2010, bronnadh an dara brat glas orainn bharr an méid leictreachais a laghdaíomar sa scoil.  

Faoi láthair déantar iarracht a lán uisce sa scoil a laghdú.  Mar shampla níl an méid céanna uisce ag teastáil uainn gach uair don leithreas.  Tá dhá chnaipe ar gach leithreas sa scoil.  Má tá aon sconna ag sileadh, ní mór dúinn é a dheisiú.  Ní fhágann muid an sconna ar siúl agus muid ag glanadh rudaí.

 

Gaelscoil Phortlaoise is a Green School. We recieved our first green flag in 2008 after reducing the amount of litter the school produces, starting to recycle and reusing items used in school. In 2010, we were awarded our second green flag thanks to the amount of electricity we were able to reduce. 

At the moment, we are trying to reduce the amount of water the school uses. We have tried to be more concious of not leaving the tap on in school, fixing any leaking taps and our toilets require less water when they are flushed.

 

 

 

 

 

Cad is féidir linn a dhéanamh sa bhaile chun uisce a shábháil, fuinneamh a laghdú nó bruscair a laghdú?

 

1. Athchursáil, Athúsáid agus Laghdaigh.

2. Páipéar nuachtáin agus irisleabhair – cuir sa bhosca gorm iad sa scoil

3. Ríomhaire – tóg amach an olugóid nuair nach bhfuil sé in úsáid.

4. Laghdaigh an méid uaireanta a úsáideann tú an triomadóir

5. Meáidín gréithe – bí cinnte go bhfuil sé lán

6. Laghdaigh do chuid ama sa chith le móiméad amháin gach lá

7. Tóg cith – ná tóg folchta

8. Much an sconna agus tú ag glanadh

9. Ná fág an sconna ar siúl agus tú ag glanadh do chuid fiacla.

10. Líon suas an meaisín níocháin

 

 

What can we do at home to save water, save energy or reduce rubbish?

 

  1. Reduce, Reuse and recycle.

  2. Put newspaper and magazines in the blue bin.

  3. Computers - Plug it out when its not in use.

  4. Reduce the amount of time you use the tumble dryer.

  5. Make sure you put as many clothes in your washing machine so as to not waste water.

  6. Take a shower - not a bath.

  7. Reduce your time in the shower by one minute each day.

  8. Turn off taps when cleaning or brushing your teeth.

bottom of page