top of page

Half-Day Closure 12pm Wed February 14th

A chairde,

Beidh an Ghaelscoil dúnta ar feadh leath-lae, Dé Céadaoin, an 14ú Feabhra chun cuidiú le pleanáil foirne maidir leis na treoirlínte um chosaint linbh nua. Tá an lá pleanála seo faomhaithe ag an Roinn Oideachais & Scileanna.

Beidh na scoláirí ag dul abhaile ag 12.00 ar an lá sin.

Fanfaidh an scoil dúnta Déardaoin agus Aoine, an 15ú & an 16ú Feabhra don Bhriseadh Lár-téarma

Gaelscoil Phortlaoise will close for a half-day on Wednesday, February 14th to facilitate a staff planning day on the revised child protection guidelines. This planning day has been sanctioned by the Department of Education and Skills. The children will be going home at 12.00 pm on that day.

The school will remain closed on Thursday and Friday, February 15th and 16th, for Mid-Term.

Ár mbuíochas libh don chomhoibriú ar fad/ Many thanks for your cooperation,

Le hardmheas,

_________________________

Dominic Ó Braonáin


Recent Posts
Archive
bottom of page