top of page

Nuachtlitir Mí na Nollag

Comórtas

Ealaíne an Chomhair Creidmheasa & An Foras/ Credit Union& An Foras Art Competition

Comhgháirdeas le Rebecca Heath, Rang Múinteoir Sinéad, a tháinig sa dara háit ins an gcomórtas ealaíne Comhair Creidmheasa agus le hOisín Ó Broin, Rang MúinteoirCrios, a bhuaigh gradam speisialta.

Tugadh aitheantas speisialta do na leanaí a ghlacpáirt sa chomórtas ealaíne an FhoraisPátrúnachta leis. Is iad sin, Zoe Ní Aoláin, Niamh NíNialláin, Aislinn Ní Leathlobhair, Rhys Mac an Iarla.Aodhán Mac GiollaPhádraig, Louise NíAirtnéada, Cáit NigConaill (Rang 4, MúinteoirCrios) &RúibínNíDhuinn, Cillian Mag Oirc & Rhys Mac AodhBhuí (Rang 3B, MúinteoirÉanna)

Congratulations to the above pupils who were honoured in the Credit Union Art& An ForasPátrúnachta competition.

Díospóireacht/ School Debating Team

Árdmholadh don bhfoireann díospóireachta a ghlac páirt ar son na Gaelscoile le deanaí. Chailleadar in aghaidh GaelscoilEiscirRiada. Ba í an fhoireannná Abbie Chondún, Iácób Ó Cuilleannagus Sasha Omatseye, scoláiríi Rang MúinteoirShonagh.Bhínascoláiríullmhaithe go maiithaguslabhairsiad go hiontachar fad.

Regards to our Primary Debating team (see above), that was narrowly defeated by GaelscoilEiscirRiada, TullachMhór lately. The motion was that ‘Young People today don’t care about the developing world’ and we opposed the motion.The children were very well prepared and performed admirably.

Lá Gan ÉideScoile/ Non-Uniform Day on Fri Dec 22nd

Beidhláganéidescoile á reachtáilagainnDéhAoine, an 22ú Nollaig do theaghlaighmíbhuntaistiúla. Iarrtararthuistí €2 in aghaidhanpháiste a ofráil.

Parents’ council will be holding a non-uniform day on Friday December 22ndto raise money for local families in need. This is a local charity organised by Fr Paddy Byrne and parents are asked to donate €2 per child.

Dúnadh Scoile 17ú Eanáir 2017/ School Closure January 17th 2017

Beidh an scoildúntaar an gCéadaoin, 17ú Eanáir 2017 ionas freastal ar láfoirne inseirbhíse fén gcuraclam teangan nua.

The school will close on Wednesday January 17th 2017 to facilitate staff inservice on the new integrated language curriculum. For more information on new language curriculum see http://curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Language-New-Junior-infants-2nd-class?lang=en-IE

CarúilnaNollag/ Carol Singing

Beidh leanaí Rang 5 & 6 ag glacadh páirt in amhránaíocht Carúil na Nollag Dé Mairt, an 19ú Nollaig,i Dunnes Stores san Ionad Kyle in ainm Ospidéal na bPaistí Sráid Theampaill BAC.

Fifth class pupils and Sixth class pupils will participate in Carol singing on Tuesday, December 19th at Dunnes (Kyle Center) in aid of Temple Street children’s hospital and parents are welcome to support.

Comhairle na dTuismitheoirí

Beidh cruinniú againn DéMairt, an 6ú Feabhra ag 7.00. Tá fáilte roimh cách.

The Parents’ Council will hold a meeting at 7pm on Tuesday, February 6th,and all parents are welcome to attend.

CartaíNollag

Beidh cartaí Nollag trí Ghaeilge á dhíol againn san oifig. Is féidir paca 5 carta a cheannach do €2.

We will be selling Christmas cards as Gaeilge from the office. They can be purchased for €2 per pack of 5.

Féilire na Gaelscoile/ School Calendar

Tá féilire na scoile 2017 ar díol ón scoil go luath. Beidh costas €10 ar na féilirí. Déanfaidh sébronntanas Nollag breá.

The 2017 school calendar ison sale at €10. The calendar contains class-group photos as well as a variety of photos reflecting school activities and events over the course of the year. It would make afantastic stocking filler.

Nathanna na Míosa

Úsáidigí roinnt de nathanna nó seanfhocail seo um Nollag. Scríobhs na cartaí Nollag iad, fiú amháin! Have at go at using some of the following nathanna cainte this Christmas. How about using some of them in your Christmas card

Féasta anocht agus gorta amárach (It’s either a feast or a famine)

· Nollaig shonaduit/ Nollaig shonadaoibh go léir! (Happy Christmas)

· Nollaig agus athbhliain faoi shéan is faoi mhaiseduit! Happy Christmas and New Year!

· Athbhliain shona daoibh go léir (Happy New Year) (Wishing you every blessing for Christmas)

· Guím gach rathort don Nollaig!

· Beannachtaí na Nollag ort! (Christmas blessings on you)

· Gurab amhlaidh duit/Go mba hé duit (Same to yourself)

· Go mbeirimíd beo ar an am seo arís (A Toast-That we’ll still be in good health this time next year)

24ú Nollaig.....................OícheNollag

25ú Nollaig....................LáNollag

26ú Nollaig......................Lá anDreoilín/ La Stiofáin

31ú LáNollaig ..............Oíche Chinn Bhliana(New Years Eve)

1ú Eanáir ........................Lá Caille/ LáCoille(New Years Day)

6ú Eanáir........................Oíche Nollag na mBan(Little Christmas Day)

Gan Bronntanas a Thabhairt!

De dheasca an aeráid eacnamaíochta, iarraimíd ort gan bronntanas Nollaig a thabhairt do na baill foirne.

TáCumann Naomh Uinseann de Phól ,Bóthar BhaileÁthaCliath , Portlaoise (in aice an tséipéil), ag glacadh le gach saghas bronntanais nó airgead le tabhairt do dhaoine bhochta nó daoine a d’fhulaing le linn na tuilte uisce, le déanaí.

Due to the current economic climate, we, the staff of GaelscoilPhortlaoise, will not be accepting Christmas presents from children.

If you wish to donate to a worthy cause, we ask that you consider St Vincent De Paul’s Christmas Collection, Dublin Road, Portlaoise (across from the church).

St Vincent de Paul is currently collecting clothes, blankets, toys, food, drink, money etc for victims of poverty and flood victims. Your generosity has always been appreciated.

Na bróg-bhoscaí Nollag/ Christmas Shoe-box appeal

Ár mbuíochas libh as ucht páirt a ghlacadh i dTionscnamh na mbrógbhoscaí Nollag. Bhailíomar 91 bosca ar an iomlán. Ar mbuíochas speisialta le Múinteoir Rita a chuir ord is eagar ar an dtionscnamh.

Many thanks for supporting the Christmas Shoe-box appeal this year. We collected 91 boxes. Many thanks to Múinteoir Rita for organising the appeal.

Bua naGaeilge/ GaeilgeoirínaMíosa

Comhgháirdeas leis na páistí ar éirigh leo gradaim naGaeilge a bhaint amach do Dheireadh Fómhair agus MínaSamhna. Congratulations to the children who received an award for their efforts speaking Irish for the months of October and November.

MíDheireadhFómhair

MínaSamhna

NaíonáinBheaga A (Donna)

Lily Mae NíFhloinn

Tadhg Ó Buacháin

NaíonáinBheaga B (Cuileann)

Edel Ramsbottom

Órlaith Ní Cheallaigh

NaíonáinMhóra A (Sinéad)

Lily NíLorcáin

Ciamh de Paor

NaíonáinMhóra B (Rita)

Sibéal Seymour

Córa Ní Chionnaith

Rang 1A (Aoife)

Max de Plása

Kacper Wrobel

Rang 1B (Máireclaire)

Alex Ó Murchú

Seán Ó Maolchathail

Rang 2 (Niamh)

Emma Ní Scólaí

Cáit Ní Scólaí

Rang 3A (Siobhán)

Cuileann Ní Mhurchú

Ríona Ní Néill

Rang 3B (Éanna)

Ciarán Ó hÓgáin

Farrah Ní Fhlanagáin

Rang 4 (Crios)

Louise Ní Airtnéada

Leah Ní Anluain

Rang 5 (Eimear)

Oisín Mac an Crosáin

Hazel Whalley

Rang 6 (Shonagh)

Tadhg Ó Duíbhir

Gráinne Ní Bhraonáin

ComórtasFichilleLaoise/ Laois Chess Tournament

Bhí an comórtas fichille ar siúl i gColáiste Phortlaoise ar an 9ú Nollaig. Bhí 88 páiste ag glacadh páirt ann. Bhí gliondar ar mo chroí nuair a fuareas amach gur bhuaigh mé é. Mar duais, fuaireas corn álainn agusbeidh sé agam go deo. Le Cillian Rang 6.

Comhgháirdeachas leis na leanaí ar fad a ghlac páirt sa chomórtas fichille i gColáiste Phortlaoise le déanaí. Gradam speisialta tugtha do Alana Ní Bhroin Rang 3 agus corn an chéád duaise bronnta ar Cillian Lovegrove Rang 6. Nár laga Dia sibh! Many congratulations to all the pupils who participated in County Chess finales in Portlaoise, and the afore-mentioned winners on the day.


Recent Posts
Archive
bottom of page