top of page

An tSeachtain Spoirt Ghníomhaí/ Active Sport's Week

Bhain me an-taitneamh as an tseachtain spóirt. Thaitin gach rud a dhearna muid an tseachtain seo. Táim ag iarraidh sacar a thosnú mar go ndearnamar sacar ar an Luan. Táim an-sásta leis an méid a rinneamar an tseachtain seo. Ba mhaith liomsa go raibh maith agat a rá le múinteoir Donna as na himeachtaí a eagrú ón rang go léir. Go raibh maith agat. Le meas, Dónal

Bhain mise an-taitneamh as an tseachtain spóirt freisin. Thaitin an preabchaisleán go mór liom. Bhí sé an-deas chun spórt a dhéanamh le gach duine i mo rang. B'fhéidir an bhliain seo chugainn go ndéanfá comórtas sacair idir Rang 5 agus Rang 6. Go raibh maith agat arís. Is mise le meas, Senan Mac Réamainn (Rang 6)


Recent Posts
Archive
bottom of page