top of page

Nuachlitir na Samhna/ Halloween Newsletter


Fáilte is Fiche

A dhaoine uaisle, fearaimíd failte is fiche romhaibh ar scoil i ndiaidh an tSamhraidh. Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint idir taitneamh agus tairbhe as an mbliain. Cuirimíd fáilte speisialta roimh na páistí nua ar scoil. Tá gliondar orainn gur roghnaigh sibh Gaelscoil Phortlaoise mar scoil. Cuirimíd fíorchaoin fáilte roimh Múinteoir Sinéad Ní Nualláin go comhphobal na scoile.

We welcome you all back to school after a long summer recess and we hope you are enjoying the new school-year so far. We welcome especially our new pupils and parents. Thank you for choosing Gaelscoil Phortlaoise for your child. Fáilte, a mhúinteoir Sinéad Ní Nuallain to the school community.

Comhairle na dTuismitheoirí/ Parent’s Council

Comhgháirdeachas leis na hoifigí nua-thofa. Go néirí go geal leo. Ár mbuiochas leis na hiar-oifigí. Ní bheidh a leithéad ann arís!

Congratulations to our newly elected officers on the Parent’s Council. Many thanks to our outgoing officers who did a fantastic job.

Na hOifigí/Newly elected officers for school year 2014/2015

Cathaoirleach: Melinda Uí Nialláin Rúnaí: Naidín Millard Cisteoir: Sinéad Ní Argáin

Díolachán Cáca

Bhí ár nDíolachán Cáca Bliaintiúil in ainm Comhaire na dTuismitheora go hiontach i mbliana.

D'éirigh linn €1,020 a bhailiú. Ár mbuíochas leis na páistí, na tuismitheoirí agus an fhoireann scoile a chuir go mór leis an ocáid speisialta seo. Tréaslaimíd le Elia McGuirk a bhuaigh an chéad duais sa chrannchur.

The Annual School Cake Sale,in aid of the Parents’ Council ,was a great success this year. We raised €1,020. Many thanks to all the pupils, parents and staff who contributed to making this such a wonderful occasion. Congratulations McGuirk who won first prize (see picture) in the raffle.

Lá gan Éide-scoile/ Non-uniform Day

Beidh lá gan éide scoile againn Dé hAoine, an 23ú lá de Dheireadh Fómhair. Iarrtar ar na páistí €2 a thabhairt ar an lá sin. Beidh an lá seo á shocrú ag Comhairle na dTuistí.

The Parent’s Council are organising a non-uniform day on Friday October 23 rd. The children are asked to contribute €2 on that day. The Parents' Council are fundraising this year to provide us with blackout blinds for the windows and skylights in the school hall .

Dioscó sa Ghaelscoil/ Gaelscoil Disco

Beidh dioscó na Samhna á eagrú ag Comhairle na dTuistí sa Ghaelscoil Déardaoin, an 22ú Deireadh Fómhair agus beidh fáilte roimh na páistí go léir.

Is é costas an dioscó ná €3 an pháiste agus beidh cead ag tuismitheoirí fanacht. Beidh siopa ann chomh maith más maith leis na páistí deoch nó sóláistí a cheannach.

The Parent’s Council are organising a Halloween disco for pupils this Thursday October 22 in the school hall and all pupils are welcome to attend. There will be a €3 cover charge and parents are welcome to hang around. The school shop will remain open and pupils may purchase drinks and refreshments.

Clár an Dioscó/ Time-table

Naíonáin Bheaga-Rang 1 (Infants and First class)- 5.30-6.30 pm

Rang 2-6 6.45-8.00

Cluichí Ceannais Cumann na mBunscol/ Schools' Football Final 2015

Buachaillí na Gaelscoile v Na Cluaineacha Dubha 12.30

Cailíni na Gaelscoile v Baile an tSagairt 2.30

Comhgháirdeas le foireann peile na mbuachaillí agus na gcailíní a d’éirigh go hiontach leo sna cluichí peile i mbliana. Shroich siad an dá chluiche ceannais agus tá seans againn an dúbailt a bhaint amach. Tá siad ag imirt le spriod agus le bród na Gaelscoile.

Ár mbuíochas leis na múinteoirí a rinne na foirne a ullmhú.

Congratulations to both our girl’s and boy’s football teams who reached both finales this year. They now have a great chance of winning the double. Most importantly, they played with spirit and with pride in their school. Many thanks to all the teachers who aided in preparing the teams.

Nár laga Dia sibh!

Searmanas Bronnta na Brataí/ Flag Presentation Ceremony

Tháinig Captaein Marcus Ó Brógáin agus Amy Ní Dhiarmada chun na Gaelscoile chun searmanas bronnta na brataí agus an foróige 1916 a dhéanamh linn. Searmanas stairiúil agus do dhearmadta a bhí ann.

Captain Marcus Brogan and Amy Darmody visited the school to perform the presentation of tricolour and proclamation ceremony in commemoration of the 1916 rising. It was a historic and memorable day for all concerned.

An Bronnadh le Seosamh Ó Tuathail & Áine Ní Riain Rang 6

Lá Stairiúil a bhí againn ar an 2ú Deireadh Fómhair . Tháinig beirt oifigeach ó Arm na hÉireann chun na Gaelscoile. Bhí sé mar onóir domsa Brat na hÉireann a ghlacadh ó Chaptaen Marcus Ó Brógáin ar son na scoile. Bhí rímead ar Áine agus í ag glacadh an bhforógra freisin.

Bhí Marcus agus Amy ag ceistiu an slua faoin Stair taobh thiar de bhrat na hÉireann agus bhi sé thar a bheith sásta leis na freagraí a fuair sé. Lá den scoth a bhi againn agus chuireamar críoch leis an ocáid le hAmhrán na bhFiann ag dul i dtreo na bhFláitheas agus gach aon páiste ag canadh in ard a ghutha.

Bratach Glas/Green Flag

Molaimid sibh as an iarracht iontach atá á dhéanamh agaibh leis an bpáirceáil lasmuigh den champus scoile. Leanaigí libh leis an gcleachtais seo. An raibh a fhios agat nach dtógann sé ach 3 nóiméad siúl suas ó charrchlós Heatons suas go dtí an chéad geata lasmuigh den scoil.

I mbliana, beidh Gaelscoil PhortLaoise ag cur isteach ar an gcúigiú bratach - Bithéagsúlacht. An tseachtain seo, cuirfidh cuid dena páistí lusanna an chroimcín agus bláthanna earraigh eile.

Rachaidh na ranganna ar fad suas chuig Páirc an Phobail chun staidéar a dhéanamh ar na crainn. Beimid ag déanamh staidéar ar na crainn Éireannacha agus an abhainn i dtimpeallacht na scoile

Many thanks for your efforts made to park outside the school grounds. Please continue with this practice. Did you know that it takes only 3 minutes to walk from Heaton’s car park to the school. This year we will be applying for our fifth green flag-Bio-diversity

This week we will be sowing daffodils and other spring flowers. The classes will go to the People’s Park to study the trees. We will be studying the Irish trees and the river in our environment.

Bua na Gaeilge/ Gaeilgeoirí na Míosa

Comhgháirdeas leis na páistí ar éirigh leo gradaim na Gaeilge a bhaint amach. Congratulations to the children who received an award for their efforts speaking Irish.

Ainm an Pháiste

Rang

Cillian Ó Gríofa

Naíonáin Bheaga A

Séamus Mac Aindréis

Naíonáin Bheaga B

Séamaí Frarey

Naíonáin Bheaga C

Emma Ní Scólaí

Naíonáin Mhóra

Kacey Millard

Rang 1A

Seán Mac Concharraige

Rang 1 B

Ashlinn Ní Leathlobhair

Rang 2

Hayley de Faoite

Rang 3

Rachel Ní Néill

Rang 4

Emma Ní Dhúshláine

Rang 5

Caoimhne Nic Suibhne

Rang 6

Sprioc-Dáta Clárúcháin 2015/2016/ Deadline for enrolements 2015/16

Titeann an spriocdata chun do pháiste a chlárú do Rang na Naíonáin Bheaga 2015/16 Dé hAoine, an 6ú Mí na Samhna

The deadline for enrolement of your child for Junior Infants 2015/16 falls on Friday November 6th.

Laethanta Saoire/ School Holidays and Closures

Féach ar www.gaelscoilphortlaoise.net i gcomhair eolais maidir le laethanta saoire agus mórdátaí eile.

Please see school web-site for school-closures, holidays and other key dates, i.e, standardised tests, cake-sales etc. For more information on Gaelscoil Phortlaoise, see www.gaelscoilphortlaoise.net


Recent Posts
Archive
bottom of page