top of page

An dúbailt ag an nGaelscoil

Gaelscoil Phortlaoise 9-1 Baile an tSagairt 8-0

Pé rud a dhéanann buachaillí na Gaescoile, is féidir leis na cailíni an rud céanna a bhaint amach. Sár chluiche a bhí ann. Ceann de na cluichí is fearr a imríodh riamh i bPáirc Uí Mhórdha. An chéad bhua ag cailíní na Gaelscoile i gCumann na mBunscoil ó 2009

Ba cheart go mbeadh an Gaelscoil buíoch den chúlbáire Caoimhe Nic Suibhne, Kelsey Ní Fhoghlú agus Leah Ní Nualláin a d’imir go stuama sna cúlaithe.Bhí obair na gcapall ar siúl ag Casey Ní Raghallaigh agus Mollaí Ní Thuathail ó thus go deireadh. Murach na scóranna a fuair Ailbhe Ní Chuinn agus Amy Ní Bhriain, bheadh an lá ag Baile an tSagairt. Ach ar an dea-scéal bhuaigh lucht na Gaeilge agus bhí sé tuillte go maith acu. Bhí siad eagraithe agus ullmhaithe go hiontach ag an lucht bainistíochta. Bhí painéal láidir acu agus bhí an tacaíocht a fuair siad ó na hionadaithe agus ón lucht tacaíochta an-tábhachtach ar an lá.Beidh lá eile ag Baile an tSagairt, d’imir siad go crógach spioradúil ach anocht beidh an corn suite i gCnoc an tSamhraidh. Ní mór dúinn aitheantas a thabhairt do Emily, a d'imir mar uimhir 4 do bhaile an tSagairt. Bhí sí mar laochra imeartha agus bhí sé tuillte go maith aici.


Recent Posts
Archive
bottom of page