top of page

Nuachtlitir an tSamhraidh (Summer Newsletter 2015)


Laethanta Saoire an tSamhraidh/Summer Holidays

Beimíd ag briseadh do na laethanta saoire Déardaoin, an 25ú Meitheamh ag 12.00. Beimíd ag filleadh Dé Céadaoin, an 26ú Lúnasa ag 8.50 r.n.

Bíodh saoire deas agaibh agus ár mbuíochas libh don tacaíocht i rith na bliana. Faoin am seo ba chóir go mbeadh do thuairisc scoile bhille scoile, do leabharliosta faighte agat.

We will be breaking for our school holidays on Thursday June 25th at 12.00 p.m. The school will reopen on Wednesday August 26th at 8.50 a.m.

We hope you have a wonderful summer and we thank you for all your support and cooperation during the year.

By now you should have received your school report, your book-list and your school bill for next year.

Aifreann Céime Rang 6

Bhí aifreann céime Rang 6 a chéiliúradh againn Dé Máirt, an 25ú la ag 11.30 r.n. Bhí sé á chéiliúradh ag Fr Paddy agus beidh ceolchoirm gairid againn ina dhiaidh. Fáilte roimh na tuismitheoirí ó Rang 6.

Sixth class celebrated a graduation mass on Tuesday June 23rd at 11.30 am. The mass was celebrated by Fr Paddy and followed by a short concert.

Cluiche Ceannais na mBunscol 2015

Tréaslaímíd leis na buachaillí i Rang 5 & 6 a bhuaigh corn Cumann na mBunscol le déanaí in aghaidh S.N Cill an Iúir.

Belated congratulations to the boys from Fifth and Sixth class who won the Cumann na mBunscol final in O Moore Park lately against Killanure N.S (see report below).

Gaelscoil Phortlaoise 3-7 Cill an Iúir 2-8 le Dáire Ó Laighin Rang 6

Sular thosaigh an cluiche ceannais bhí me an-neirbhíseach. Bhí a fhios agam go rabhamar in ann an cluiche a bhucaint. Tháinig daid le Rian Caomhánach isteach an mhaidin roimhe chun caint linn faoi Cill an Iúir agus mar sin de agus rinne se an-jab. Nuair a rith me ar an bpáirc chuala me cailini agus buachailli o rang a 5/6ag screadail .Nior stop siad ag screadail don la.Thosaíomar cheart go leor ach bhi tosnú níos fearr ag Cill an Iúir.Nuair a fuair mé an chéad scór dúinn bhí sé 0-1 go Cill an Iúir agus Gaelscoil Phortlaoise 0-2.Bhi cúpla scór agam agus Cill an Iuir agus ansin thainig Cóilin Mac Aodh Bhuí ar an bpáirc .Fuair me cúul le cabhair an na gaoithe ó phoc saoire. Ansin fuair Cóilín cúl iontach. Ag leath am an scor a bhi ann ná 2-4 go 0-4.Thosaíomar an-láidir agus fuair Cóilín cúl eile. Le deich noiméad fágtha bhi timpeall 11 pointe isteach ann ach fuair siad an 3 cúl deireanch ach bhí an bua againn !Bhí me chomh sásta. !Rinneamar an-job ar an la agus thug Muinteoir Dominic,Donna,Daithi agus Eimear an-chabhair an fhoireann a ullmhú.

An Chéad Bua ó 2009/ Our First trophy since 2009

I gceann de na cluichí ceannais iomána is fearr riamh bhí bua iontach againn ar Chill in Iúir sa Chluiche Ceannais i bPáirc Uí Mhórdha inné. Cluiche dian garbh a bhí ann agus bhí an toradh idir dhá cheann na meá go dtí an fheadóg deireanach.

Bhí réaltaí ar fud na páirce ag an nGaelscoil. D'imir Ódhran go hiontach sa chúl agus rinne sé dhá shábháil an-tábhachtach sa dara leath nuair a bhí an brú ag teacht ó Chill an Iúir. D'imir Pól Ó Flanagáin agus Ben Ó hAoláin go stuama sna cúlaithe. D'oibrigh Ben agus Mitch go dian dícheallach sna tosaithe agus bhí obair na gcapall ar siúl ag Rian Caomhánach i lár na Páirce. Thaispeán Dáire Ó Laighean cé chomh sciliúil agus crógach is atá sé le taispeántas den scoth ó thús go deireadh an chluiche ach cad é fé thispeántas an leaid óg Cóilín Mac Aodh Bhuí, a tháinig isteach mar ionadaí chun dhá chúl a fháil.

I ndeireadh thiar thall bhí an lá ag an nGaelscoil, an chéad bhua a bhí acu sa chomórtas iomána ó 2009.

Dioscó sa Ghaelscoil/ Gaelscoil Disco

Beidh dioscó á eagrú ag Comhairle na dTuistí sa Ghaelscoil Dé Céadaoin, an 24ú Meitheamh agus beidh fáilte roimh na páistí go léir. Is é costas an dioscó ná €5 an pháiste agus beidh cead ag tuismitheoirí fanacht. Leis an €5 gheobhaidh tú mála cead isteach don dioscó agus mala draíochta ón siopa. Baineann an mala draíochta le mála milseain agus deoch.

The Parents’ Council are organising an end-of-year-disco for pupils this Wednesday, June 24th in the school hall and all pupils are welcome to attend. The disco will cost €5, including entry to the disco and a ‘mála draíochta’. The mala draíochta consists of a bag of assorted sweets and a drink.

Clár an Dioscó/ Time-table

Naíonáin Bheaga-Rang 1 (Infants and First class)- 5.30-6.30 pm

Rang 2-6 6.45-8.00 p.m

Scéim Leabhair ar Cíos/ Book-rental Scheme

Má tá tú ceangailte leis an scéim leabhair ar cíos, bíodh sé ar eolas agat go bhfuil na leabhair sin luaite agus línte ar an leabhar liosta. Beidh na leabhair seo (an dialann obair bhaile san áireamh) ar fáil ón múinteoir ranga i mí Meán Fómhair.

If you have already signed up for the book rental scheme, please note that these books are highlighted and underlined on your book-list. These books (including your school diary) will be available from your class teacher in September. All books will be fully covered.

An Lá Spraoi/Field Day

Ba iontach an la an Lá Spraoi idir an trí scoil ar an gcampus le déanaí. Ár mbuíochas leis na baill foirne, na tuismitheoirí agus leis na páistí a thug tacaíocht don lá. Bhailíomar thart ar €11,500 don pháirc imeartha.

The Field-day was a wonderful and joyous occasion between the three schools on the campus. Many thanks to the staff members, parents and children who supported the event. We raised over €11,500 for the school pitch (see report below).

An Lá Spraoi -le Maitiú Breathnach Rang 4

Lá breá grianmhar a bhí ann. Bhíomar ag léim le háthas mar bhíomar ag seinnt ceol le múinteoir Emer. Nuair a shroicheamar an áit ní raibh me ag seinnt go dtí a dó a chlog . Chuaigh me go dti an aonach agus fuair me clog le Darth Vader air a bhi déanta as ceirnín sean i gcomhair fiche euro.

Tamaill tar éis e sin bhíomar ag seint ceol agus rinne me ‘Riptide’ as gaeilge agus as Béarla. Tamaill tar eis e sin d’imir me sacair le mo chara Cóilin agus mo chara Fionn. Bhuail me le mo chara eile darbh ainm Tadgh.

Chuamar ar shiúlóid timpeall an gcampus. Noiméad ina dhiaidh bhuail mo Mham linn. Duirt sí go raibh muid ag dul go dti Supermacs ach ní raibh mé ag iarraidh dul. Chuir Mam ceist ar Thadgh an mbeidh sé ceart go leor leis agus a Mhaim dá bhfanfainn leo. Duirt sí go raibh se ceart go leor. Ina dhaidh sin dfhág mo Mham agus mo chlann . Thug sí cúig euro do Thadgh. Duirt sí leis chun uachtar reoite a cheannach duinn. Nuair a raibh muid sa line bhí an chrannchur ar siúl. Ni raibh ainm aon duine ar eolas agam ar éirigh leo duais a bhaint amach. Nuair a bhí ár dturas ann fuair muid cupán a raibh muid ábalta a usáid arís agus arís.

Ar deireadh shiúileamar le clann Thadgh go dti carr chlós, agus bhailighmo chlann me. Chuaigh me abhaile agus chodail me go sámh.

Turas ag an bPriosún/ Prison Tour

Tugadh cuireadh do na páistí i Rang 6 ar Phriosún Phortlaoise. Ba thuras fiúntach oideachaisiúil é.Ár mbuiochas le Padraig Hearns don chuireadh.

The pupils of 6th were invited on a tour of Midlands Maximum Security Prison on Friday. It proved to be a very educational and worthwhile tour. Many thanks to Pádraig Hearns for the invitiation .

Gaeilgeoirí na Míosa

Congratulations to the following children who excelled in the speaking of Irish timpeall na scoile

Ainmneacha

Naíonáin Bheaga

Ben Ó hUiginn

Naíonáin Mhóra A

Teagan Lovegrove

Naíonáin Mhóra B

Máire Nic Fhail

Rang 1

Sean Puks

Rang 2

Hayley de faoite/ Orna Ní mhaoldún

Rang 3

Sophie Ní Mhúirín

Rang 4

Tadhg Ó Draigneáin

Rang 5

Hailey de Bhál

Rang 6

Caragh Ní Ghreachain

Nathanna na Seachtaine

Lá breá brothallach atá ann

Lá breá gréine a bhí ann.

Tá sé grianmhar.

Táim griandóite/ I am sunburned

Tá dath na gréine orm/ Táim griandaite/ I am tanned

Tá an spéir gan smut gan small/ The sky is clear


Recent Posts
Archive
bottom of page